070 725 73 57 – Carlos 070 763 13 88 – Inger    info@ungdomarmedinsikt.se    En sueco

UNGDOMAR MED INSIKT

För ungdomar om självkännedom och ledarskap

unik möjlighet för dig som är UNG!

Programmet som startade 17 september 2016

COACHINGPROGRAM:
För ökad självkännedom och personligt ledarskap höstterminen 2016

Vad motiverar och inspirerar dig?
Har du svårt att hitta din plats i skolan och samhället?

Eller känner du att du har massa potential,
men vet inte riktigt hur du kan använda den?

Ungdomar med insikt
Ungdomar med insikt
Ungdomar med insikt

Ett program som ger verktyg & vägledning

Många ungdomar i Sverige idag bär på ett bagage med känslor av utanförskap. Risken är stor, om inte vi vuxna engagerar oss, att många av dessa ungdomar aldrig kommer att känna sig riktigt delaktiga i samhället.

Detta kan i sin tur leda till olika former av psykisk ohälsa, som kan ge sig uttryck i till exempel våld, kriminalitet, missbruk, passivitet och/eller resignation. Det innebär ett stort slöseri med mänskliga resurser i form av avsaknad av den positiva nytta dessa individer skulle kunna bidra med till samhället och med, i vissa fall, stora offentliga kostnader som följd.

LÄS MER OM VISION, SYFTE, MÅL, MÅLGRUPP & ARBETSSÄTT

Våra sponsorer

Här är våra sponsorer och personer som på olika sätt har stöttat ungdomsprogrammet.

Ett speciellt varmt tack till programmets huvudsponsor:
Huvudsponsorn för programmet är en privatperson som har valt att vara anonym.

Ett stort tack till dessa företag som också har sponsrat programmet:


Bouldering Stockholm
Cecilia Bratt
Digital Guidance Webdesign Videoredigering
Matilda Creative
Med AvsikttAB
Ställningsbyggarna Bestorp AB

Ett stort tack till följande personer som har bidragit med föredrag:

 • Louise Örvell
 • Ella Grosse
 • Eva Schreiber
 • Alicia Mosqueda
 • Louise Perming
 • Gustav Holmqvist
 • Jasmin Ewanoski

Ett stort tack till följande personer som bidragit med mentorskap:

 • Paula Christofidi Cederkvist
 • Johan Stinton
 • Annika Tjälldén
 • Ingvar Jensen
 • Karl Holmqvist
 • Eva Vadenmark

Vi på Ungdomar Med Insikt vill framföra vår tacksamhet till er alla som på olika sätt har stöttat programmet. Det hade inte varit möjligt att genomföra detta utan era bidrag och stöd, i form av pengar, tid, kunskap, engagemang och den enorma kärlek som Ni har visat. Tack ännu en gång!